Công ty phần mềm Sài Gòn tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm Marketing

Phần mềm Sài Gòn

Bạn được gì khi làm việc tại Saigon Software? Thu nhập đánh giá đúng năng lực: Lương cứng + % doanh số + Thưởng (tháng, quý, năm) + Thưởng thành tích đặc biệt. Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách, có […]

Continue reading