Ý nghĩa & mục đích của Hoạt động xã hội

Song song với các hoạt động Doanh nghiệp, DTH Group Việt Nam còn chú trọng xây dựng các hoạt động xã hội với thông điệp; “Chia sẻ là Bạn đang nhân lại” chính là tiêu chí mà DTH Group Việt Nam mong muốn mỗi thành viên trong tổng công ty đều phải hướng tới như một lời nhắc nhở, hãy sống không phải cho riêng mình mà hãy sống vì cộng đồng và hãy sống thật ý nghĩa.

DTH Group Việt Nam, là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ viễn thông. Với sứ mệnh và chiến lược cho tầm nhìn dài hạn. DTH Group Việt Nam đã được hình thành trên nền tảng là các công ty thành viên.

Sự kết nối giữa các đơn vị thành viên giúp tạo thành khối liên kết , chuyên nghiệp hóa các dịch vụ, mang lại những chiến lược phát triển quy mô, tạo ra nhiều sản phẩm, cung cấp dịch vụ tốt nhất đáp ứng  nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, góp một phần sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước.

Hàng năm, DTH Group Việt Nam sẽ duy trì hoạt động hướng tới cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau như; giao lưu với các trường học vùng sâu, vùng xa mang tình cảm tới các học sinh nghèo còn thiếu thốn, hoạt động cộng đồng chung như hiến máu, tình nguyện…

Là một tập thể với thế mạnh của tuổi trẻ và tri thức, DTH Group Việt Nam mong muốn không chỉ mang tới xã hội những lợi ích kinh tế mà còn là lợi ích về tinh thần. Có ai đó nói rằng; “Con người khi sinh ra không được chọn nơi cho mình, không được chọn bố mẹ hay anh em mà mọi thứ đều thuận theo tự nhiên vì thế nếu bạn được đặt ở đâu thì hãy tin đó là sự sắp đặt của tạo hóa…” nói như vậy để thấy rằng dù bạn là ai? hay bạn ở đâu? trong cộng đồng này thì sự chia sẻ dù nhỏ nhất cũng đều mang lại ý nghĩa lớn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *